uiaa logo На предлог UIAA Комисије за експедиције, Генерална скупштина UIAA је 9. октобра 1987, у Маракешу (Мароко) усвојила Катманду декларацију. Ова декларација прописује активности на планинама.


1. Постоји хитна потреба ефективне заштите планина и околине.

2. Морамо се одмах заинтересовати за флору, фауну и природна богатства сваке врсте и посветити им довољно пажње и бригу.

3. Треба подстицати активности које смањују негативан утицај људског фактора на планине.

4. Треба поштовати културно наслеђе и дстојанство локалног становништва.

5. Треба охрабривати све активности које су усмерене ка обнови и рехабилитацији планинског света.

6. Треба интензивно охрабривати контакте измеду планинара разлицитих региона и држава, а све у духу пријатељства, медусобног поштовања и мира.

7. Информације и образовање у циљу побољшања односа између човека и његове околине треба да буду доступни све ширим и ширим деловима друштва.

8. Одмах треба размотрити примену прикладне технологије за енергетске потребе и подесно одлагање отпада у планинским областима.

9. Потребна је све већа међународна подрšка владиних и невладиних организација планинским земљама у развоју, на пр. у области еколошког очувања.

10. Потребно је проšирити однос према планинским областима, са намером да се унапреди поштовање и истраживање, без обзира на политичке ставове.