На основу члана 7. Правилника о раду Службе водича Планинарског савеза Републике Српске сазивам:

ЗБОР ВОДИЧА

(ИЗБОРНИ)

 

Сједница Збора водича СВПСРС одржаће се дана 15.05.2021. године са почетком у 19.00 часова у просторијама Арцелор Миттал Приједор (улица Академика Јована Рашковића број 1, Приједор-велика конференцијска сала).

 

За сједницу Збора водича СВПСРС предлажем следећи:

ДНЕВНИ РЕД

 •    Избор радних тијела Збора:
 •    Радно предсједништво (најмање 3 члана)
 •    Записничар
 •    Овјеривачи записника (2 члана)
 •    Верификациона комисија (3 члана)
 •    Изборна комисија (3 члана).
 •    Извјештај о раду ВС ПСРС у периоду 2017.-2021. година (подноси Начелник)
 •    Избор Начелника Службе
 •    Избор Секретара Службе
 •    Избор Начелништва (9 чланова: 7 чланова Службе, Секретар и Начелник)
 •    Разно.

Збор може пуноправно да одлучује, ако му присуствује најмање 1/5 чланства.

Уколико у време заказано за почетак не постоји кворум, Збор се прво одлаже за 120 минута, а ако и након тога нема кворума за око 30 дана.

Збор доноси одлуку, ако је за исту гласало више од половине присутних водича Службе.

Број: 4/21

Датум: 27.04.2021. године

НАЧЕЛНИК СВПСРС    

Драган Прпош